Netısı Mühendislik

Vaillant


iconİSTANBUL İÇİ ÜCRETSİZ KEŞİF

İstanbul içi alışverişlerinizde sizlere ücretsiz keşif hizmetinde bulunuyoruz.
 

iconTELEFON DESTEK 0216 469 6667

Sipariş ürün temini ve diğer teknik sorularınız için bizimle telefon ile iletişim kurabilirsiniz.

 

İGDAŞ FİRMA PERFORMANS BİLGİLERİ

QR Kodumuz ile Firmamızın Performans ve Personel bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

QRNETISIMUH

Garanti Kapsam ve Koşulları
Cihazın;kullanma klavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 2(İKİ)YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Cihaza yetkili Vaillant Teknik Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal Vaillant parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir.
Belge üzerine tahrifat yapıldığı,cihazın üzerindeki orijinal seri numarasın kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı taktirde garanti geçersizdir.
Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile,değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
Cihazın garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir.
Garanti Kapsamı Dışındaki Hasar ve Arızalar
Donma ,yangın veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar,
Malın tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar.
Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar
Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı;topraksız priz kullanılması;hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAdır.
Garanti Şartları
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayi acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 5 iş günü içersinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı ; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içersinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Malın ;
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu malda yararlanamamanın süreklilik kazanması,
tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi
durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Garanti süresi içersinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu , imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda ; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik veya benzeri ücret talep edilmez.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Ek Garanti ve Bakım
Vaillant müşteri memnuniyeti ve yüksek ev konforu için servis hizmetlerini daha kaliteli bir şekilde sizlere sunuyor.Cihazınıza ek garantiler yaptırarak korumak ve daha uzun süreli verim almak sizlerin elinde.
Yapılan ek garanti süresince talep edilen her arıza servisi için yedek parça, işçilik ve yol ücreti kullanıcıdan ayrıca talep edilmez.Ayrıca cihazın yapılan ek garanti süresine göre yılda bir kez olmak üzere ücretsiz genel bir kontrol ve temizliği yapılır.
Ek Garantiler ile ilgili daha fazla bilgi almak veya Vaillant ayrıcalığını yaşamak için 444 2 888 numaradan Çözüm Merkezimizi arayabilir ya da sizlere hizmet veren servis teknikerlerimiz ile görüşebilirsiniz.
Periyodik Bakım Esnasında Yapılan İşlemler
Cihazın su sızdırmazlığı kontrol edilir.
Cihazın tamamı kirlilik yönünden kontrol edilir.
Brulör ve yanma kontrolü yapılır.
Cihazın sıcak su ve ısıtma fonksiyonları kontrol edilir.(Üç Yollu vana kontolü)
Birinci ısı eşanjörü kontrolü yapılır.
Gaz ayarları (Ön yanma ayarı,kısmi güç ve tam güç) kontrol edir.
Genel elektronik aksamı kontrol edilir.
Emniyet kontrolü; Ateşleme otomatiğinin gaz kesme fonksiyonu, baca çekişi, baca sensörü fonksiyonu testi (bacalı cihazlara)yapılır.
Kalorifer ve sıcak su hattında bulunan pislik tutucular temizlenir.
Su şalteri filitresinin kontrolü, filitre temizliği, su debisi ayarlarının kontrolü yapılır.
Turbo cihazlarda baca ringi temizliği yapılır.